URČENÉ PARKOVISKO

Od roku 2017 sme prevádzkovateľom URČENÉHO PARKOVISKA pre mestá a obce s možnosťou dlhodobého parkovania vozidiel. Určené parkovisko je nútený odťah teda odstránenie vozidla a následné umiestnenie všetkých kategórií vozidiel priamo na naše parkovisko. Pre tieto účely máme vyhradenú zastrešenú plochu u nás v areáli.

Vozidlá u nás parkujeme po dohode s mestom/obcou, buď do odovzdania konkrétneho motorového vozidla vlastníkovi alebo po právoplatnom rozhodnutí, že sa vozidlo stáva starým vozidlom. Následne sa u nás ekologicky spracuje a vyradí z národnej evidencie vozidiel EZAP – bezplatne.

Mesto (obec) ako správca verejných priestranstiev zaradených do siete miestnych komunikácií podlieha zákonnej povinnosti spočívajúcej v odstraňovaní a následnom umiestnení na určené parkovisko vozidiel, ktoré ich držiteľ alebo vlastník neodstránil z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, estetický vzhľad obce/mesta či osobitne chránenej časti prírody a krajiny (§ 67 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o odpadoch“/).

Kontaktné informácie

Adresa

Autolaluch - Daniel Laluch
Malá Kráľová 181/118
951 32
Horná Kráľová

Telefón

0908 415 706
0907 777 809

Email

autolaluch@gmail.com

Otváracie hodiny

Pondelok-Piatok07:30-12:00, 13:00-16:30

Sobota-NedeľaZATVORENÉ